Type-89 o-tsu 89式中戦車乙型
 
                                         1/35 GUMUKA(no,0169-2008)